Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường Dự bị Đại học Dân tộc

Luận án thực hiện nghiênc cứu với mục đích nhằm đề xuất biện pháp hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật lí, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường Dự bị Đại học Dân tộc. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.