Luận án Tiến sỹ Toán học: Một lớp thuật toán phỏng tiến hoá sinh học dựa trên thông tin định hướng giải bài toán đa cực trị

Luận án trình bày những khái niệm lý thuyết cơ bản của tối ưu hóa, làm quen với các dạng bài toán tối ưu đơn cực trị (uni-modal optimization problems) và đa cực trị (multi-modal optimization problems), luận án mô tả một cách chi tiết nội dung các thuật toán tìm kiếm tiêu biểu dựa trên thông tin định hướng,. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Vũ Chí Cường MỘT LỚP THUẬT TOÁN PHỎNG TIẾN HÓA SINH HỌC DỰA TRÊN THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG GIẢI BÀI TOÁN ĐA CỰC TRỊ LUẬN ÁN TIẾN SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: Cơ sở toán học trong tin học Mã số: Hà Nội - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Vũ Chí Cường MỘT LỚP THUẬT TOÁN PHỎNG TIẾN HÓA SINH HỌC DỰA TRÊN THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG GIẢI BÀI TOÁN ĐA CỰC TRỊ Chuyên ngành: Cơ sở toán học trong tin học Mã số: LUẬN ÁN TIẾN SỸ TOÁN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . BÙI THU LÂM Hà Nội - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tác giả dưới sự hướng dẫn khoa học của . Bùi Thu Lâm. Các kết quả được công bố với các tác giả khác đều được sự đồng ý của đồng tác giả trước khi đưa vào luận án. Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào khác. Hà Nội, tháng 7 năm 2016 Nghiên cứu sinh Vũ Chí Cường 1 LỜI CẢM ƠN Luận án được thực hiện tại Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự dưới sự hướng dẫn khoa học của . Bùi Thu Lâm. Lời đầu tiên, tác giả xin được bày tỏ sự kính trọng và cảm ơn chân thành nhất đến thầy giáo hướng dẫn: . Bùi Thu Lâm, người đã định hướng để tác giả có thể tiếp cận lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ, khó khăn nhưng đầy tiềm năng này. Thầy đã cung cấp đầy đủ các kiến thức cũng như kinh nghiệm nghiên cứu khoa học vô cùng quý báu, thầy cũng là người động viên, khích lệ tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu để tác giả có thể hoàn thành cuốn luận án này. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin và Phòng Đào tạo Sau đại học, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Học viện. Tác giả cũng xin cảm ơn tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Trung

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.