Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Toán học: Một lớp thuật toán phỏng tiến hoá sinh học dựa trên thông tin định hướng giải bài toán đa cực trị

Luận án trình bày những khái niệm lý thuyết cơ bản của tối ưu hóa, làm quen với các dạng bài toán tối ưu đơn cực trị (uni-modal optimization problems) và đa cực trị (multi-modal optimization problems), luận án mô tả một cách chi tiết nội dung các thuật toán tìm kiếm tiêu biểu dựa trên thông tin định hướng,. . | BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ —————————- Vũ Chí Cường MỘT LỚP THUẬT TOÁN PHỎNG TIẾN HÓA SINH HỌC DỰA TRÊN THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG GIẢI BÀI TOÁN ĐA CỰC TRỊ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC Chuyên ngành: Cơ sở toán học trong tin học Hà Nội - Năm 2016 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN KỸ THUÂT QUÂN SỰ - BỘ QUỐC PHÒNG ——————————————————– Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Thu Lâm Phản biện 1: Hoàng Xuân Huấn - ĐH Quốc gia Hà Nội Phản biện 2: . Huỳnh Thị Thanh Bình - ĐH Bách khoa Hà Nội Phản biện 3: TS. Nguyễn Đức Dũng - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Luận án được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện theo quyết định số 2506/QĐ-HV, ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, họp tại Học viện Kỹ thuật Quân sự vào hồi giờ , ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự - Thư viện Quốc gia Lời mở đầu Thuật toán phỏng tiến hóa sinh học hay gọi ngắn gọn là Thuật toán tiến hóa (Evolutionary Algorithms - EAs) là một lớp các thuật toán heuristic trong tối ưu hóa và học máy. EAs đã được áp dụng rộng rãi và thu được nhiều thành công trong việc giải quyết các bài toán tối ưu số và tối ưu tổ hợp. Về nguyên tắc, EA là một thuật toán lấy cảm hứng từ quá trình chọn lọc tự nhiên trong thuyết tiến hóa của Darwin. EAs hoạt động trên tập các phương án (còn gọi là quần thể - population) để tìm kiếm phương án tối ưu. Nguyên tắc tính toán dựa vào quần thể đã được khẳng định là một mô hình tiềm năng cho việc giải quyết các bài toán tối ưu toàn cục [4, 31, 32, 63, 65, 85]. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển, đã có 4 dạng EAs truyền thống được đề xuất, bao gồm Quy hoạch tiến hóa (Evolutionary Programming - EP), Chiến lược tiến hóa (Evolutionary Strategies - ES), Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm - GA) và Lập trình di truyền (Genetic Programming - GP). Các đặc điểm quan trọng nhất đối với các EAs là: • EAs điều khiển quá trình tiến hóa của một quần thể

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.