Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống liên hồ chứa lưu vực sông Ba

Luận án thực hiện với mục tiêu nghiên cứu xây dựng được các chỉ số đánh giá tác động môi trường tích lũy và xác lập khung hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông, nghiên cứu đánh giá được các tác động môi trường tích lũy của hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đến môi trường đất và nước và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường và giảm thiểu các tác động tiêu cực. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN VĂN SỸ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TÍCH LŨY CỦA HỆ THỐNG LIÊN HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG BA Chuyên ngành: Môi trường đất và nước Mã số chuyên ngành: 62 44 03 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, NĂM 2016 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Thủy lợi Người hướng dẫn khoa học 1: Lê Đình Thành Người hướng dẫn khoa học 2: Ngô Đình Tuấn Phản biện 1: Lê Thị Hiền Thảo Phản biện 2: Dương Văn Tiển Phản biện 3: Lê Đức Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại: Trường Đại học Thủy lợi vào lúc 8:30 ngày tháng 9 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Trường Đại học Thủy lợi MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Hiện nay có rất nhiều lưu vực sông trên thế giới và ở Việt Nam có hệ thống hồ chứa thủy điện và thủy lợi đã, đang và sẽ được xây dựng. Các tác động của từng hồ khi xem xét riêng lẻ có thể không đáng kể nhưng nếu chúng có sự tương tác lẫn nhau trên một phạm vi không gian rộng hơn và khoảng thời gian dài hơn thì tác động sẽ được tích lũy và có thể rất lớn và nghiêm trọng. Lưu vực sông Ba là một trong 11 lưu vực sông có hệ thống liên hồ chứa (LHC), là lưu vực sông lớn ở Nam Trung Bộ. Hiện nay, hệ thống LHC trên lưu vực sông Ba bao gồm: An Khê – Ka Nak, Ayun Hạ, sông Hinh, Ba Hạ và Krông H’Năng đã được vận hành theo quy trình của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thời gian qua hệ thống LHC đã gây ra các tác động môi trường tích lũy (TĐTL) rất phức tạp nên rất cần có nghiên cứu, đánh giá để có giải pháp quản lý phù hợp nhằm phát huy những mặt tích cực, phòng ngừa các rủi ro và giảm thiểu những tác động tiêu cực. Vì vậy, nghiên cứu đánh giá các tác động môi trường tích lũy (ĐTL) cả về cách tiếp cận, phương pháp luận, và phân tích lựa chọn các phương pháp kỹ thuật phù hợp là rất cần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu xây dựng được các chỉ số đánh giá .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.