Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hỗn hợp axít béo Omega 3 và Omega 6, Vitamin E, Phytosterol từ cặn khử mùi dầu đậu tương

Luận án thực hiện nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu quy trình công nghệ thu nhận đồng thời hỗn hợp axit béo Omega 3 và Omega 6, Vitamin E, Phytosterol từ cặn khử mùi dầu đậu tương. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ----- ----- VŨ ĐỨC CHIẾN “NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HỖN HỢP AXÍT BÉO OMEGA 3 VÀ OMEGA 6, VITAMIN E, PHYTOSTEROL TỪ CẶN KHỬ MÙI DẦU ĐẬU TƢƠNG” TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành: Chế biến thực phẩm và đồ uống Mã số: Hà Nội – 2016 2 Công trình được hoàn thành tại: Viện Công nghiệp thực phẩm Người hướng dẫn khoa học: 1. . BÙI QUANG THUẬT 2. . PHẠM QUỐC LONG Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện họp tại Viện Công nghiệp thực phẩm Vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Viện Công nghiệp thực phẩm 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết đề tài D u thô thu nhận được t thực vật b ng phư ng pháp p ho c tr ch ly vẫn chưa s dụng được trong công nghiệp thực phẩm vì nó c n lẫn nhi u tạp chất. M c d lượng tạp chất này có trong d u không nhi u nhưng nó ảnh hưởng lớn đến chất lượng và quá trình bảo quản d u. Do vậy d u thô c n được tinh chế trước khi s dụng. Trong quá trình tinh chế d u chúng ta sẽ thu được hai loại phụ phẩm ch nh là c n xà ph ng (trong công đoạn trung h a) và c n kh m i (trong công đoạn kh m i b ng phư ng pháp chưng cất chân không). Các quá trình tinh chế này không chỉ loại đi các tạp chất không mong muốn c n mất đi một lượng không nhỏ các thành ph n dinh dưỡng như: các axit b o vitamin E phytosterol . đã bị k o theo trong c n kh m i c n xà ph ng. Với một khối lượng quá lớn và có nhi u thành ph n có giá trị như vậy nên trong thời gian g n đây nguồn phụ phẩm chế biến d u đã trở thành đối tượng nghiên cứu của hàng loạt các công trình nghiên cứu trên thế giới và trở thành nguồn nguyên liệu quý cho sản xuất nhi u loại sản phẩm. Một trong những hướng nghiên cứu và sản xuất ch nh hiện nay v nguồn nguyên liệu này là sản xuất các hoạt chất sinh học có nguồn gốc tự nhiên ứng dụng trong sản xuất sản phẩm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.