Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử: Bảo mật bitstream FPGA

Nội dung của luận án tập trung nghiên cứu ở dạng thứ ba, tức là nghiên cứu và thực hiện bảo mật thiết kế các lõi sở hữu trí tuệ IP thông qua việc bảo vệ các file dữ liệu cấu hình (file bitstream) khi truyền thông qua mạng Internet của các hệ thống nhúng cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRẦN THANH BẢO MẬT BITSTREAM FPGA Chuyên nghành: Kỹ thuật Điện tử Mã số: 62520203 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HÀ NỘI - 2014 Công trình này được hoàn thành tại: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Tập thể hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Phạm Ngọc Nam 2. TS. Nguyễn Văn Cường Phản biện 1: TS. Hồ Khánh Lâm Phản biện 2: PGS. TS. Trần Xuân Tú Phản biện 3: PGS. TS. Đặng Văn Chuyết Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường họp tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Vào hồi giờ, ngày tháng . năm . Có thể tìm hiểu luận án tại: 1. Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK Hà Nội 2. Thư viện Quốc gia Việt Nam Mở đầu Bảo mật là quá trình đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng tài nguyên của hệ thống thông tin trong môi trường có nhiều tác nhân để đảm bảo rằng chỉ những người có quyền hợp pháp mới truy nhập được. Hiện nay, bảo mật là một ngành khoa học được các công ty, tập đoàn, và các quốc gia đầu tư rất mạnh mẽ, nhất là sau các sự cố nghe lén ở tầm quốc gia trong những năm vừa qua. Trong bảo mật hiện đại, ngoài các chính sách, các thuật toán thì các thiết bị điện tử đóng một vai trò hết sức quan trọng, bởi vì nó là đối tượng để thực hiện các thuật toán, trao đổi và lưu trữ các thông tin bảo mật. Một trong các thiết bị điện tử đó là các hệ thống nhúng cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA, đây là nền tảng công nghệ đang phát triển mạnh mẽ và thay đổi rất nhanh. Vấn đề bảo mật của các hệ thống dựa trên FPGA có thể chia thành ba dạng chính sau: - Hệ thống bảo mật sử dụng FPGA - Bảo mật dữ liệu trên FPGA - Bảo mật thiết kế FPGA Nội dung của luận án này tập trung nghiên cứu ở dạng thứ ba, tức là nghiên cứu và thực hiện bảo mật thiết kế các lõi sở hữu trí tuệ IP thông qua việc bảo vệ các file dữ liệu cấu hình (file bitstream) khi truyền thông qua mạng Internet của các hệ thống nhúng cấu hình lại được từng phần dựa trên FPGA. Xu hướng phát triển và các ứng dụng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.