Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2013-2015

Luận án thực hiện nhằm đạt các mục tiêu nghiên cứu: đánh giá thực trạng/ tình hình chăm sóc vết thương theo năng lực và một số yếu tố liên quan của Điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2014, đánh giá kết quả triển khai chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo năng lực của Điều dưỡng, đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp trong cải thiện năng lực chăm sóc vết thương của Điều dưỡng sau một năm đào tạo. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG PHAN THỊ DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG LỰC CHO ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2013 -2015 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 62-72-03-01 Hà Nội - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG PHAN THỊ DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG LỰC CHO ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2013 -2015 Chuyên ngành: Y tế công cộng Mã số: 62-72-03-01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. . BÙI MỸ HẠNH 2. . NGUYỄN ĐỨC CHÍNH Hà Nội, Năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016 Tác giả luận án ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVHNVĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức CPD Continuing Professional Development (Phát triển Nghề nghiệp Liên tục) CSVT Chăm sóc vết thương CSHQ Chỉ số hiệu quả CSNB Chăm sóc người bệnh CME Continuing Medical Education (Giáo dục Y khoa Liên tục) CNE Continuing Nursing Educatin (Đào tạo Điều dưỡng Liên tục) CTĐT Chương trình đào tạo ĐD Điều dưỡng ĐTLT Đào tạo liên tục NCS Nghiên cứu sinh NB Người bệnh LBM Learn Body Mass KAP Knowledge Attitude Practice (Kiến thức Thái độ Thực hành) QUT Queensland University of Technologies (Trường Đại học Công nghệ Queensland) PVS Phỏng vấn sâu iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Danh mục chữ viết tắt . ii Mục lục .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    9    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.