Giải bài tập Lớn hơn, dấu > SGK Toán 1

Để dễ dàng nắm vững được các nội dung trọng tâm của bài học và biết vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập đi kèm mời các em tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 19,20. Tài liệu với các gợi ý, định hướng cách giải chi tiết, dễ hiểu sẽ giúp các em nắm được phương pháp làm bài tập về lớn hơn, dấu >. | A. Tóm tắt lý thuyết Lớn hơn, dấu > 2  >  1                                          3  >  2 Hai lớn lơn một                               Ba lớn hơn hai. B. Ví dụ minh họa Lớn hơn, dấu > Ví dụ: Viết dấu > vào ô trống                                                       Hướng dẫn giải: 3 > 2                     5 > 4                  4 > 3                2 > 1 C. Bài tập SGK về Lớn hơn, dấu > Dưới đây là 3 bài tập tham khảo về lớn hơn, dấu >: Bài 2 trang 19 SGK Toán 1 Bài 3 trang 19 SGK Toán 1 Bài 4 trang 20 SGK Toán 1 Bài 5 trang 20 SGK Toán 1   Để tiện tham khảo nội dung tài liệu, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên website để download về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem phần giải bài tập của: >> Bài tập trước: Giải bài tập Bé hơn, dấu < SGK Toán 1 >> Bài tập sau: Giải bài tập Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn SGK Toán

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.