Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm thực hành chủ yếu cho sinh viên chuyên sâu thể dục, khoa Giáo dục thể chất, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Dựa trên cơ sở lí luận, thực tiễn và kết quả phỏng vấn chuyên gia, chúng tôi đã lựa chọn và ứng dụng 10 biện pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm (NLSP) thực hành chủ yếu cho sinh viên (SV) chuyên sâu Thể dục, Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Nguyễn Thị Gấm và tgk _ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM THỰC HÀNH CHỦ YẾU CHO SINH VIÊN CHUYÊN SÂU THỂ DỤC, KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ GẤM* , NGUYỄN VĂN KHÁNH** , LÊ VŨ KIỀU HOA** TÓM TẮT Dựa trên cơ sở lí luận, thực tiễn và kết quả phỏng vấn chuyên gia, chúng tôi đã lựa chọn và ứng dụng 10 biện pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm (NLSP) thực hành chủ yếu cho sinh viên (SV) chuyên sâu Thể dục, Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Từ khóa: năng lực sư phạm thực hành, thể dục. ABSTRACT Some measures to enhance the primary pedagogical practice competences for students majoring in physical education, Faculty of Physical Education, Ho Chi Minh City University of Education Based on literature review, reality and results from interviews with experts, we have selected and implemented 10 measures to enhance the primary pedagogical practice competences for students majoring in physical education, Faculty of Physical Education, Ho Chi Minh City University of Education Keywords: pedagogical practice competence, physical education. 1. Mở đầu Đối với mỗi SV sư phạm, không những đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn phải có NLSP tốt. Do đó, việc bồi dưỡng NLSP cho SV nói chung và NLSP thực hành cho SV chuyên ngành GDTC nói riêng là một điều cấp thiết. Những năm gần đây, đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về lĩnh vực GDTC trường học, song hầu như đều tập trung vào các vấn đề như điều tra thể chất của học sinh, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kĩ * ** năng – kĩ xảo động tác, hoặc phương pháp phát triển thể lực chung và chuyên môn. Có lẽ, còn thiếu những đề tài nghiên cứu về việc bồi dưỡng NLSP thực hành cho SV, một tất yếu của giảng viên (GV) GDTC. Xuất phát từ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.