Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn bóng rổ ngoại khóa tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Sự phát triển của phong trào bóng rổ khối các trường trung học phổ thông (THPT) trong những năm qua đã đặt ra vấn đề cấp thiết là cần nghiên cứu thực trạng công tác giảng dạy môn Bóng rổ ngoại khóa tại các trường; từ đó đề ra các giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn Bóng rổ trong trường THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). | Lê Việt Đức và tgk TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM _ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN BÓNG RỔ NGOẠI KHÓA TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LÊ VIỆT ĐỨC* , PHAN THỊ MỸ HOA* TÓM TẮT Sự phát triển của phong trào bóng rổ khối các trường trung học phổ thông (THPT) trong những năm qua đã đặt ra vấn đề cấp thiết là cần nghiên cứu thực trạng công tác giảng dạy môn Bóng rổ ngoại khóa tại các trường; từ đó đề ra các giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn Bóng rổ trong trường THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Từ khóa: giải pháp, môn bóng rổ, trung học phổ thông. ABSTRACT Some measures to enhance the quality of teaching basketball as an extracurricular activity in high schools in Ho Chi Minh City The development of basketball movement in high schools in recent years have emphasized the importance of studying the reality of teaching basketball as an extracurricular activity; in light of which some measures are proposed to enhance the quality of teaching basketball in high schools in Ho Chi Minh City. Keywords: measures, basketball, high school. 1. Mở đầu Hiện nay, các trường phổ thông trên địa bàn TPHCM đều có xu hướng phát triển đa dạng các loại hình giáo dục trong nhà trường theo nhu cầu của HS, phụ huynh, xã hội và môn Giáo dục Thể chất (GDTC) cũng không nằm ngoài xu thế đó. Năm 2006, môn Bóng rổ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định là bộ môn chính khóa trong chương trình GDTC dành cho HS THPT. Phong trào bóng rổ HS phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trên địa bàn TPHCM, là môn thể thao được đông đảo HS yêu thích, thường * xuyên tham gia tập luyện chính khóa và ngoại khóa. Xuất phát từ những lí do trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn Bóng rổ tại các trường phổ thông trên địa bàn TPHCM”. 2. Phương pháp nghiên .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.