Sử dụng văn bản bổ sung trong dạy học đọc hiểu

Qua sự tìm hiểu những văn bản bổ sung (VBBS) trong các bộ SGK đang được sử dụng, bài viết này đưa ra một số ý kiến về vấn đề sử dụng văn bản bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học đọc hiểu. nội dung chi tiết. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Nguyễn Phước Bảo Khôi _ SỬ DỤNG VĂN BẢN BỔ SUNG TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU NGUYỄN PHƯỚC BẢO KHÔI* TÓM TẮT Thực tế dạy học đọc hiểu cho thấy giáo viên (GV) và học sinh (HS) rất cần những văn bản bổ sung bên cạnh những văn bản (VB) trong sách giáo khoa (SGK). Qua sự tìm hiểu những văn bản bổ sung (VBBS) trong các bộ SGK đang được sử dụng, bài viết này đưa ra một số ý kiến về vấn đề sử dụng văn bản bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học đọc hiểu. Từ khóa: văn bản bổ sung, dạy học đọc hiểu. ABSTRACT Using supplementary texts in teaching reading comprehension The reality of teaching reading comprehension proves that besides core texts in the textbooks, teachers and students really need supplementary ones. Having surveyed the supplementary texts in the current textbooks, this paper presents some viewpoints on supplementary text usage to improve the effectiveness of reading comprehension teaching. Keywords: supplementary texts, reading comprehension teaching. 1. Quan niệm về văn bản bổ sung và sự cần thiết của việc sử dụng hệ thống văn bản bổ sung trong việc dạy học đọc hiểu . Quan niệm về văn bản bổ sung Bổ sung theo Đại từ điển Tiếng Việt có nghĩa là “thêm vào cho đầy đủ” [1, ]. Về thuật ngữ, SGK Ngữ văn hiện hành chọn cách định danh các VBBS là phần đọc thêm hoặc tự học có hướng dẫn, trên nguyên tắc hai tên gọi này không quá khác biệt với khái niệm bổ sung vừa nêu. Nhưng chúng tôi muốn hiểu VBBS với đúng nghĩa là những VB hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho việc DHĐH; được sử dụng không chỉ với mục đích bù đắp cho sự thiếu sót một số VB có giá trị mà còn tập trung vào vấn đề hoàn thiện, mở rộng và tăng cường [7] kĩ năng đọc cho HS. * . Sự cần thiết của việc sử dụng hệ thống VBBS trong việc DHĐH Khối lượng kiến thức văn học quá đồ sộ, không thể chuyển tải hết vào chương trình (CT) và SGK. Bất kì CT và SGK Ngữ văn nào .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG