Đề xuất của giáo viên và học sinh ở một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cho việc biên soạn sách giáo khoa Lịch sử sau năm 2015

Dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng sử dụng sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử (LS) ở một số trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), bài viết tổng kết những đề xuất của giáo viên (GV) và học sinh (HS) đối với việc biên soạn SGK LS sau năm 2015. . | Tư liệu tham khảo Số 10(88) năm 2016 ĐỀ XUẤT CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH CHO VIỆC BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ SAU NĂM 2015 ĐÀO THỊ MỘNG NGỌC* TÓM TẮT Dựa trên kết quả nghiên cứu thực trạng sử dụng sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử (LS) ở một số trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), bài viết tổng kết những đề xuất của giáo viên (GV) và học sinh (HS) đối với việc biên soạn SGK LS sau năm 2015. Từ khóa: sách giáo khoa môn Lịch sử, dạy và học môn Lịch sử, giáo dục phổ thông. ABSTRACT Some suggestions from high school teachers and students in Ho Chi Minh City for the compilation of History textbooks after 2015 Based on results from the study of the reality of using textbook in History in some high schools in Ho Chi Minh City, the article summarizes suggestions from teachers and students for the compilation of History textbooks after 2015. Keywords: history textbooks, teaching and learning history, high schools. 1. Đặt vấn đề Trong dạy học ở trường phổ thông nói chung và trong dạy học LS nói riêng, SGK nói chung và SGK LS nói riêng có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng. SGK là tài liệu cơ bản và chủ yếu đối với GV và HS trong quá trình giảng dạy và học tập bộ môn ở trường phổ thông. Vấn đề đặt ra ở đây là GV và HS cần khai thác, sử dụng SGK như thế nào cho hợp lí, khoa học, đạt hiệu quả cao nhất có thể. Thực tế dạy học cho thấy rằng, có tình trạng GV quá lạm dụng hoặc sử dụng triệt để SGK, hoặc thoát li hoàn toàn SGK, bản thân HS chưa có thói quen sử dụng SGK trong quá trình học tập môn LS. Bài viết này được trích từ kết quả * khảo sát thực trạng sử dụng SGK LS trong dạy và học LS ở một số trường THPT trên địa bàn TPHCM (2014 – 2015). Đối tượng khảo sát là GV giảng dạy bộ môn LS và HS khối 10 thuộc 23 trường THPT ở nội thành và ngoại thành TPHCM (cả .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    26    1    19-09-2021
10    40    2    19-09-2021