Thực trạng hành vi nói dối của học sinh một số trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh xét theo chuẩn mực xã hội

Bài viết đề cập thực trạng hành vi nói dối (HVND) của học sinh (HS) một số trường trung học cơ sở (THCS) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) xét theo chuẩn mực xã hội. nội dung chi tiết. | Số 10(88) năm 2016 Tư liệu tham khảo _ THỰC TRẠNG HÀNH VI NÓI DỐI CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XÉT THEO CHUẨN MỰC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ DIỄM MY* TÓM TẮT Bài viết đề cập thực trạng hành vi nói dối (HVND) của học sinh (HS) một số trường trung học cơ sở (THCS) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) xét theo chuẩn mực xã hội. Với 2 tiêu chí: động cơ nói dối, cường độ xuất hiện của HVND thì một HVND được xem xét là lệch chuẩn ở HS THCS khi xuất phát từ ba động cơ: được đồ vật, được ân huệ, tránh nghĩa vụ và xuất hiện liên tục trong vòng 2 tháng trở lên. Với chuẩn mực này, tỉ lệ HS có HVND dạng lệch chuẩn dao động từ 14,4% đến 15,8%. Từ khóa: hành vi lệch chuẩn, hành vi nói dối, hành vi nói dối xét theo chuẩn mực xã hội. ABSTRACT The reality of lying among students in some junior high schools in Ho Chi Minh City from a social norms perspective The article discusses the reality of lying among students in some junior high schools in Ho Chi Minh City from a social norms perspectives. Considering the two criteria of motivation and frequency, lying is viewed as deviating from standard when it comes from the three causes of obtaining things, obtaining favours, and avoiding duty; and occurs frequently for 2 months or more. Results show that the percentage of students with lying deviating from standard is from to . Keywords: behaviour deviating from standard, lying, lying from a social norms perspective. 1. Đặt vấn đề Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nền kinh tế thị trường và nhịp sống sôi động của thời kì mở cửa đang ảnh hưởng sâu sắc tới từng cá nhân trong xã hội. Sự chuyển biến và phát triển của thời đại đã đặt ra nhiều thách thức cho xã hội, đặc biệt là công tác giáo dục thế hệ trẻ, đó là: “Làm thế nào để hình thành nhân cách ở thế hệ trẻ đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của xã hội”. Vấn đề này tưởng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG