Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình sba-15 từ tro trấu

SBA-15 được tổng hợp từ tro trấu. Sản phẩm được khảo sát các đặc trưng bằng các phương pháp XRD, TEM, EDS và phương pháp hấp phụ/giải hấp nitơ. Các kết quả thu được cho thấy vật liệu SBA-15 điều chế được là vật liệu mao quản trung bình cấu trúc lục phương có độ trật tự cao, diện tích bề mặt lớn (676,4 m2/g), sự phân bố kích lỗ xốp đồng nhất, độ dày thành mao quản lớn (42,3 Å), đường kính mao quản rộng (81,5 Å). | Nguyễn Bình và tgk TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM _ TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH SBA-15 TỪ TRO TRẤU NGUYỄN BÌNH*, PHAN THỊ HOÀNG OANH** TÓM TẮT SBA-15 được tổng hợp từ tro trấu. Sản phẩm được khảo sát các đặc trưng bằng các phương pháp XRD, TEM, EDS và phương pháp hấp phụ/giải hấp nitơ. Các kết quả thu được cho thấy vật liệu SBA-15 điều chế được là vật liệu mao quản trung bình cấu trúc lục phương có độ trật tự cao, diện tích bề mặt lớn (676,4 m2/g), sự phân bố kích lỗ xốp đồng nhất, độ dày thành mao quản lớn (42,3 Å), đường kính mao quản rộng (81,5 Å). Từ khóa: SBA-15, tro trấu, vật liệu mao quản trung bình. ABSTRACT Synthesis of mesoporous SBA-15 from rice husk ash SBA-15 materials were synthesized using rice husk. The obtained materials were characterized by using XRD, TEM, EDS and adsorption/desorption nitrogen methods. The obtained results have shown that the prepared SBA-15 samples had highly ordered hexagonal mesostructure with large specific surface area ( m2/g), uniform mesopore size distribution, pore wall thickness is thickly ( Å) and pore diameter is large ( Å). Keywords: SBA-15, rice husk, mesoporous materials. 1. Mở đầu Tro trấu là một phụ phẩm nông nghiệp được tạo thành khi sử dụng trấu làm chất đốt trong các lò. Tro trấu có giá thành rẻ, rất giàu silic dưới dạng SiO2 vô định hình nên có thể làm nguồn cung cấp silic cho mục đích khác (tổng hợp các loại zeolite, vật liệu mao quản trung bình SBA, MCM ) [1, 3]. Ở nước ta, tro trấu thường được xem như một phụ phẩm có giá trị thấp, ít được sử dụng. SBA-15 là loại vật liệu mao quản trung bình có kênh mao quản tuần hoàn cao, bề dày thành mao quản lớn nên có độ bền nhiệt cao hơn so với vật liệu MCM-41 và zeolite. SBA-15 thường được tổng hợp trong môi trường axit, có sử dụng chất định hướng cấu trúc là một polyme 3 khối (Pluronic P123); nguồn silic thường được sử dụng là các hợp

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    1    1    19-09-2021
12    16    2    19-09-2021
5    14    1    19-09-2021