Khả năng bắt gốc tự do DPPT và năng lực khử của nam sâm bò ở Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

Nam sâm bò (Boerhavia diffusa L.) thuộc họ Bông phấn (Nyctaginaceae), là thảo dược phổ biến của vùng nhiệt đới. Trong y học cổ truyền Ấn Độ, Nam sâm bò được sử dụng để trị các bệnh như tiểu đường, kháng viêm, ung thư. Mời các bạn cùng tìm hiểu khả năng bắt gốc tự do DPPT và năng lực khử của nam sâm bò ở cần giờ, TP. Hồ Chí Minh qua bài viết. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Số 12(90) năm 2016 KHẢ NĂNG BẮT GỐC TỰ DO DPPH VÀ NĂNG LỰC KHỬ CỦA NAM SÂM BÒ Ở CẦN GIỜ, TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẰNG*, NGUYỄN THỊ THANH TÂM*, MAI HỮU PHƯƠNG** TÓM TẮT Nam sâm bò (Boerhavia diffusa L.) thuộc họ Bông phấn (Nyctaginaceae), là thảo dược phổ biến của vùng nhiệt đới. Trong y học cổ truyền Ấn Độ, Nam sâm bò được sử dụng để trị các bệnh như tiểu đường, kháng viêm, ung thư. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các bằng chứng khoa học về loài cây này còn chưa sáng tỏ. Theo phương pháp bắt gốc tự do DPPH, hoạt tính kháng oxy hóa ở lá là mạnh nhất (IC50 = 538,391 ± 10,218 µg/ml) so với thân (615,797 ± 12,798µg/ml) và rễ (883,899 ± 7,488µg/ml). Tại nồng độ µg/ml, năng lực khử của cao thân (OD =0,522± 0,017) mạnh hơn so với lá (OD = 0,403 ± 0,013) và rễ (OD = 0,278 ± 0,010). Từ khóa: Boerhavia diffusa Linn., bắt gốc tự do DPPH, năng lực khử, kháng oxy hóa. ABSTRACT DPPH free radical scavenging and reducing power properties of Boerhavia diffusa in Can Gio, Ho Chi Minh City Spreading Hogweed (Boerhavia diffusa Linn.), which belongs to the Nyctaginaceae family, is a common herbal plant in the tropics. Spreading Hogweed is used in the Indian traditional medicine system to treat diabetes, inflammatory, and cancer. However, there is still no scientific research on this plant involving treating disease in Viet Nam. In this paper, the antioxidant activity of leave extract, which the IC50 value of DPPH free radical scavenging capacity was 538,391 ± 10,218 µg/ml, was higher than the stem (IC50 = 615,797 ± 12,798) and root extracts (IC50 = 883,899 ± 7,488). The reducing power of stem extract (the Optical Density - OD = 0,522± 0,017) was stronger than the leave (OD = 0,403 ± 0,013) and root extracts.(OD = 0,278 ± 0,010) at concentration of 1,000 µg/ml. Keywords: Boerhavia diffusa Linn., DPPH free radical scavenging, reducing .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    10    1    19-09-2021