Nghiên cứu quy trình nuôi và thu hoạch trùn chỉ tubificidae

Nghiên cứu được thực hiện nhằm thử nghiệm nuôi và thu hoạch trùn chỉ ở quy mô nhỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nuôi bao gồm 30% bã đậu nành + 20% cám mì + 20% bã bia + 20% đất sét + 10% cát mịn, cho trùn ăn thức ăn viên 35% đạm, mật độ thả 0,5 con/cm2 và thu hoạch theo tỉ lệ 50% diện tích chất nền sau 30 ngày nuôi rồi thu hoạch toàn bộ sau 40 ngày nuôi tiếp theo để đạt sinh khối và mật độ thu hoạch hiệu quả. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Vũ Thị Ngọc Nhung và tgk _ NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NUÔI VÀ THU HOẠCH TRÙN CHỈ TUBIFICIDAE VŨ THỊ NGỌC NHUNG*, NGUYỄN THỊ KIM LIÊN** , TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG*, TĂNG MINH TRÍ* TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện nhằm thử nghiệm nuôi và thu hoạch trùn chỉ ở quy mô nhỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nuôi bao gồm 30% bã đậu nành + 20% cám mì + 20% bã bia + 20% đất sét + 10% cát mịn, cho trùn ăn thức ăn viên 35% đạm, mật độ thả 0,5 con/cm2 và thu hoạch theo tỉ lệ 50% diện tích chất nền sau 30 ngày nuôi rồi thu hoạch toàn bộ sau 40 ngày nuôi tiếp theo để đạt sinh khối và mật độ thu hoạch hiệu quả. Từ khóa: Tubificidae, nuôi, thu hoạch. ABSTRACT Studying the process of culturing and harvesting Tubificidae worm This study aims at experimenting the culturing and harvesting of the Tubificidae worm on a small scale. The result showed that using the culture media with a mixture of 30% soybean meal + 20% wheat bran + 20% brewer yeast meal + 20% clay + 10% fine sand, feeding the pellet feed containing 35% crude protein, stocking the density individuals/cm2, harvesting 50% of the substrate after culturing 30 days and then harvesting the entire substrate after culturing the next 40 days got effective biomass and density. Keywords: Tubificidae, culture, harvest. 1. Đặt vấn đề Ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt của Việt Nam trong những năm gần đây đã và đang phát triển mạnh. Việc sản xuất giống các loài cá kinh tế và nhu cầu nuôi cá cảnh ngày càng tăng nhanh. Do đó, nhu cầu về thức ăn để đáp ứng cho việc ương cá giống và cho người nuôi cá cảnh ngày càng lớn. Trùn chỉ thuộc họ Tubificidae, là một loại thức ăn giàu protein, kích cỡ nhỏ, thích hợp cho cá con, nhất là đối với các loài cá cảnh. Theo Nguyễn Trọng Sang (2008) [1], trùn chỉ là thức ăn ưa thích của cá lăng nha Mystus wyckioides giai đoạn 3 – 15 ngày tuổi. Kết quả thử nghiệm sản

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG