Ứng dụng khả năng trao đổi ion của amp và awp trong xử lí thải phóng xạ chứa Li, Na, K, Ca, Mg, Ba

Bài báo ứng dụng phương pháp trao đổi ion của Ammonium phosphomolybdate n-hydrate (AMP), và Ammonium phosphotungstate nhydrate (AWP) lên các ion kiềm Li(I), (Na(I), K(I), và kiềm thổ Ca(II), Mg(II), Ba(II). Kết quả cho thấy hiện suất trao đổi của các kim loại kiềm khá cao, và ứng dụng tốt trong quá trình xử lí môi trường chứa các chất phóng xạ này. | Nguyễn An Sơn và tgk TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM _ ỨNG DỤNG KHẢ NĂNG TRAO ĐỔI ION CỦA AMP VÀ AWP TRONG XỬ LÍ THẢI PHÓNG XẠ CHỨA Li, Na, K, Ca, Mg, Ba NGUYỄN AN SƠN*, ĐẶNG LÀNH* TÓM TẮT Trong quá trình vận hành nhà máy điện hạt nhân (NPP), trao đổi nhiệt giữa vòng sơ cấp và vòng thứ cấp không tránh khỏi nhiễm và rò rỉ phóng xạ, do vậy, xử lí nước bị nhiễm phóng xạ trước khi ra môi trường là cần thiết. Bài báo ứng dụng phương pháp trao đổi ion của Ammonium phosphomolybdate n-hydrate (AMP), và Ammonium phosphotungstate nhydrate (AWP) lên các ion kiềm Li(I), (Na(I), K(I), và kiềm thổ Ca(II), Mg(II), Ba(II). Kết quả cho thấy hiện suất trao đổi của các kim loại kiềm khá cao, và ứng dụng tốt trong quá trình xử lí môi trường chứa các chất phóng xạ này. Từ khóa:AMP,AWP,trao đổi ion,thải phóng xạ. ABSTRACT Applying the ability of ion exchange of AMP and AWP in the disposal of radioactive waste containing Li, Na, K, Ca, Mg, Ba in water During the operation of Nuclear Power Plant (NPP), the thermal exchange between primary cycle to secondary cycle creates a leak of radioactivity. Therefore, the disposal of radioactive waste in water is necessary before they come out to the environment. The article presents the application of the ability of ion exchange of Ammonium phosphomolybdate n-hydrate (AMP), and Ammonium phosphotungstate n-hydrate (AWP) on alkaline ion: Li(I), (Na(I), K(I), and alkaline earth ion Ca(II), Mg(II), Ba(II). The results show that the inorganic exchange efficiencies of alkalines are rather high, and can be effectively applied in radioactive waste disposal. Keywords: AMP, AWP, Ion exchange, Radioisotope waste. 1. Tổng quan Trong vận hành NPP, với Lò nước áp lực (PWR - Pressurized Water Reactor) và Lò nước sôi (BWR - Boiling Water Reactor), chất trao đổi nhiệt là nước. Trong quá trình trao đổi nhiệt, một lượng chất phóng xạ sinh ra khi vận hành NPP .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.