Nghiên cứu tổng hợp hạt nano molybdenum disulfide (MOS2) cấu trúc lớp bằng phương pháp hóa học với sự có mặt của HCl

Hình thái học, cấu trúc và tính chất của hạt nano MoS2 được xác định bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ nhiễu xạ tia X (XRD) và UV-Vis. Sản phẩm thu được có cấu trúc lục giác xếp chặt (2H-MoS2); kích thước hạt khoảng 55nm và độ rộng vùng cấm là 1,86eV. nội dung chi tiết. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Lê Văn Thăng và tgk _ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HẠT NANO MOLYBDENUM DISULFIDE (MoS2) CẤU TRÚC LỚP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA HCl LÊ VĂN THĂNG*, TRẦN THANH TÂM** , VƯƠNG VĨNH ĐẠT*** TÓM TẮT Hạt MoS2 kích thước nano, cấu trúc lớp được tổng hợp bằng phương pháp hóa học “mềm hơn” với sự hiện diện của axít clohydric (HCl) và nhiệt phân trong lò ngưng tụ hơi hóa học (CVD). Hình thái học, cấu trúc và tính chất của hạt nano MoS2 được xác định bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phổ nhiễu xạ tia X (XRD) và UV-Vis. Sản phẩm thu được có cấu trúc lục giác xếp chặt (2H-MoS2); kích thước hạt khoảng 55nm và độ rộng vùng cấm là 1,86eV. Từ khóa: nano MoS2, cấu trúc lớp, độ rộng vùng cấm. ABSTRACT Synthesizing Thin Films Nano Structure Molybdenum Disulfide (MoS2) By Chemical Method With Hydrochloric Acid Nano–MoS2 powder was synthesized by a chemical method with hydrochloric acid (HCl) and crystallization was performed in thermal chemical deposition furnace. The morphologies, nanostructures and properites of product are characterized by X–ray powder diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM) and UV–vis absorption spectroscopy in detail. The results show that the prepared nanocrystalline MoS2 crystals have a hexagonal layered structure (2H–MoS2); around 55 nm particles size and eV optical bandgap. Keywords: nano MoS2, nanolayer structure, bandgap. 1. Giới thiệu Ngày nay, nhiều hệ thống lưu trữ năng lượng được tập trung nghiên cứu và cải tiến nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và góp phần giải quyết bài toán năng lượng cũng như môi trường sống. Trong số đó, hệ thống pin ion – lithium được coi là một trong những giải pháp tối ưu: pin có cấu tạo đơn giản gồm các phần: điện cực dương, điện cực âm và chất .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.