Đánh giá các phương pháp tạo mẫu có nguồn gốc thực vật trong phân tích tổng hoạt độ phóng xạ Alpha và Beta

Trong công trình này, phương pháp tro hóa và axit hóa được nghiên cứu để tạo các mẫu đo tổng hoạt độ alpha/beta đối với các mẫu có nguồn gốc thực vật (mẫu rau muống). Thực nghiệm trên các mẫu rau muống cho thấy có sự chênh lệch hoạt độ phóng xạ tương đối lớn giữa hai phương pháp. Phương pháp axit hóa có thể hạn chế được sự bay hơi một số đồng vị do nhiệt trong quá trình chuẩn bị mẫu đo. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Lê Công Hảo và tgk _ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO MẪU CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT TRONG PHÂN TÍCH TỔNG HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ ALPHA VÀ BETA LÊ CÔNG HẢO*, NGUYỄN VĂN THẮNG** , HUỲNH NGUYỄN PHONG THU** , HUỲNH TRÚC PHƯƠNG* TÓM TẮT Trong công trình này, phương pháp tro hóa và axit hóa được nghiên cứu để tạo các mẫu đo tổng hoạt độ alpha/beta đối với các mẫu có nguồn gốc thực vật (mẫu rau muống). Thực nghiệm trên các mẫu rau muống cho thấy có sự chênh lệch hoạt độ phóng xạ tương đối lớn giữa hai phương pháp. Phương pháp axit hóa có thể hạn chế được sự bay hơi một số đồng vị do nhiệt trong quá trình chuẩn bị mẫu đo. Từ khóa: LB4200, tổng hoạt độ alpha/beta, hệ số hiệu chỉnh tự hấp thụ alpha/beta. ABSTARCT Evaluation of sample preparation methods for gross alpha and beta activity analysis of plant samples In this study, two sample preparation methods for gross alpha and beta activity analysis of plant samples (ipomoea aquatica) are presented. The results showed that there was a significant difference between ashing and chemical (acid) sample preparation methods. Acid digestion method was proposed to avoid the volatile radionuclide due to heating during sample preparation. Keywords: LB4200, gross alpha/beta, self-absorption correction. 1. Giới thiệu Trái Đất và bầu khí quyển luôn tồn tại một lượng nhất định các đồng vị phóng xạ tự nhiên từ các chuỗi phân rã phóng xạ nguyên thủy như 232Th, 238U, 235U và đồng vị phóng xạ phổ biến là 40K [2]. Một số đồng vị phóng xạ tương tự khác như 3H, 7Be, 14C, 22 Na, 32P, 35S và 39Cl cũng được liên tục sinh ra trong không khí do tương tác của bức xạ vũ trụ với các hạt nhân bền [1]. Tại một số nơi trên thế giới, 134Cs, 137Cs, 90Sr và 131I là những đồng vị phóng xạ nhân tạo được tìm thấy nhiều trong đất và các sản phẩm nông nghiệp [3], [4]. Do vậy, các đồng vị phóng xạ từ môi trường đi vào cây trồng chủ yếu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.