Phân lập, tuyển chọn các chủng nấm sợi có khả năng tạo lovastatin từ rừng ngập mặn Cần Giờ

Khả năng ức chế sinh trưởng của nấm men xung quanh lỗ thạch là một dấu hiệu liên quan đến khả năng tạo lovastatin. Các chủng nấm được nuôi cấy chìm trong 7 ngày và đều thể hiện khả năng kháng Saccharomyces cerevisiae khi thử nghiệm. Chủng NS có hoạt tính mạnh được định danh bằng cách giải trình tự 28S rRNA. Kết quả cho thấy chủng thuộc loài Aspergillus terreus. nghiên cứu này. | Nguyễn Thiện Phú và tgk TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM _ PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG NẤM SỢI CÓ KHẢ NĂNG TẠO LOVASTATIN TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ NGUYỄN THIỆN PHÚ*, VŨ THỊ THƯƠNG** TÓM TẮT Lovastatin (mevinolin) là một chất ức chế sinh tổng hợp cholesterol và làm giảm lượng cholesterol trong huyết tương ở người và động vật. Từ các mẫu đất thu nhận tại rừng ngập mặn (RNM) Cần Giờ, chúng tôi đã tiến hành phân lập và tuyển chọn được 6 chủng nấm sợi (NS) có khả năng tạo lovastatin. Khả năng ức chế sinh trưởng của nấm men xung quanh lỗ thạch là một dấu hiệu liên quan đến khả năng tạo lovastatin. Các chủng nấm được nuôi cấy chìm trong 7 ngày và đều thể hiện khả năng kháng Saccharomyces cerevisiae khi thử nghiệm. Chủng NS có hoạt tính mạnh được định danh bằng cách giải trình tự 28S rRNA. Kết quả cho thấy chủng thuộc loài Aspergillus terreus. Từ khóa: Aspergillus terreus, lovastatin, rừng ngập mặn. ABSTRACT Isolating and selecting filamentous fungi strains capable of producing lovastatin in Can Gio mangrove Lovastatin (mevinolin) is a competitive inhibitor of cholesterol biosynthesis that reduces cholesterol in the plasma of humans and animals. From soil samples collected in Can Gio mangrove, 6 filamentous fungi strains capable of producing lovastatin were isolated and selected. The inhibition of growth of yeast surrounding the wells loaded with fungal filtrate was an indication of inhibition activiti of fungal extracts proportionately related to lovastatin producing abiliti. Filamentous fungi strains for lovastatin production in submerged fermentation after 7 days of fermentation showed positive results when screened through bioassay method by the zone of inhibition exhibited by the fungus against Sacchromyces cerevisae. Based on 28S rRNA, a strain which has the best activiti has been classified to Aspergillus terreus. Keywords: Aspergillus terreus, lovastatin, .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    17    1    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.