Khắc phục một số sai lầm trong việc tính toán bằng máy tính cầm tay

Bài báo liệt kê và đưa ra một số sai lầm thường gặp trong giải toán và lập trình giải toán bằng máy tính cầm tay. Đối với các lỗi này, mặc dù người sử dụng thao tác hoàn toàn đúng các phím trên máy theo ý họ nhưng họ vẫn mắc phải sai lầm và không biết mình bị sai, dẫn đến kết quả tính toán không đúng. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Lê Trung Hiếu và tgk _ KHẮC PHỤC MỘT SỐ SAI LẦM TRONG VIỆC TÍNH TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY LÊ TRUNG HIẾU*, LÊ VĂN HUY**, PHẠM LÊ THỊ HỒNG DIỄM** TÓM TẮT Trong bài báo này, chúng tôi liệt kê và đưa ra một số sai lầm thường gặp trong giải toán và lập trình giải toán bằng máy tính cầm tay. Đối với các lỗi này, mặc dù người sử dụng thao tác hoàn toàn đúng các phím trên máy theo ý họ nhưng họ vẫn mắc phải sai lầm và không biết mình bị sai, dẫn đến kết quả tính toán không đúng. Qua đó, đối với mỗi dạng sai lầm được đề cập, chúng tôi đưa ra ví dụ minh họa chi tiết, giải thích lí do sai và nêu quy tắc khắc phục chúng nhằm giúp người sử dụng máy tính tránh được những sai lầm và đạt kết quả chính xác. Đặc biệt, chúng tôi trình bày hai lỗi sai do nhà sản xuất mắc phải trên một số dòng máy tính cầm tay hiện hành khi giải một số phương trình. Điều này không những giúp nhà sản xuất cập nhật trên các dòng máy tiếp theo mà còn giúp người sử dụng cẩn thận hơn trong việc tính toán và tránh gặp phải sai sót. Từ khóa: máy tính cầm tay, sai lầm trong tính toán, quy tắc khắc phục sai lầm. ABSTRACT Overcoming some calculation mistakes when using calculators In this paper, we provide a list of some common mistakes in solving and programming solving mathematical exercises in calculators. For these mistakes, although users press correctly the keys on the keyboard as their choice but they still make the mistakes and do not know about them, resulting in incorrect calculations. Thereby, for each mentioned mistake type, we give some detailed examples, explain the error and provide rules to help users overcome the mistakes and achieve accurate results. In particular, we present two errors from the manufacturers in some current models of calculators in solving equations. This not only helps the manufacturers update the errors on next versions, but also helps

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG