Ảnh hưởng của phát triển ngành dừa đến môi trường tự nhiên ở tỉnh Bến Tre: Hiện trạng và giải pháp

Bến Tre là tỉnh có ngành dừa phát triển nó đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân và đóng góp đáng kể cho kinh tế tỉnh. Tuy nhiên, với những đặc điểm sinh thái, cách trồng, chế biến và trao đổi các sản phẩm về dừa hiện nay ở tỉnh cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên. Bài viết này sẽ phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của việc phát triển ngành dừa đến môi tự nhiên của tỉnh. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Nguyễn Thị Thanh Trúc và tgk _ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN NGÀNH DỪA ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN Ở TỈNH BẾN TRE: HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUYỄN THỊ THANH TRÚC*, TRƯƠNG VĂN TUẤN** TÓM TẮT Bến Tre là tỉnh có ngành dừa phát triển nó đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân và đóng góp đáng kể cho kinh tế tỉnh. Tuy nhiên, với những đặc điểm sinh thái, cách trồng, chế biến và trao đổi các sản phẩm về dừa hiện nay ở tỉnh cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường tự nhiên. Bài viết này sẽ phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của việc phát triển ngành dừa đến môi tự nhiên của tỉnh. Từ khóa: ngành dừa, môi trường, tỉnh Bến Tre. ABSTRACT The effects of coconut industry on the natural environment in Ben Tre province: Reality and solutions The coconut industry in Ben Tre province brings about high income for local people and contributes significantly to the economy of the province. However, due to its ecological characteristics, the planting, processing and exchanging of coconut products nowadays have created a huge impact on the natural environment. The article analyses the reality and proposes some solutions to limiting negative impacts that the development of the coconut industry has on the natural environment of the province. Keywords: coconut industry, environment, Ben Tre province. 1. Đặt vấn đề Tỉnh Bến Tre được biết đến là nơi có diện tích trồng dừa lớn nhất Việt Nam. Trong hoàn cảnh hiện tại, cây dừa còn được các chuyên gia khí hậu xem như một ứng cử viên xuất sắc có thể thích nghi tốt với môi trường địa phương. Không chỉ nổi tiếng là nơi có diện tích trồng dừa lớn nhất nước, tỉnh Bến Tre còn được biết đến là nơi có nhiều ngành kinh tế liên quan đến dừa ngày càng phát triển, ngành dừa giử vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh này. Trong hội thảo “Phát triển ngành dừa Bến Tre

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG