Ảnh hưởng của dạng nguyên liệu đầu đến sự hình thành pha Spinel

Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu ảnh hưởng của dạng nguyên liệu đầu đến sự hình thành pha spinel MgAl2O4 khi tổng hợp spinel bằng phương pháp gốm truyền thống. nội dung chi tiết nghiên cứu. | Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) Số 24 năm 2010 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM _ ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG NGUYÊN LIỆU ĐẦU ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHA SPINEL PHAN THỊ HOÀNG OANH*, HOÀNG NHẬT HƯNG** TÓM TẮT Các nguyên liệu đầu Al(OH)3, brucite, (OH) được dùng để khảo sát phản ứng tạo spinel. Kết quả XRD của sản phẩm nung ở 1200oC cho thấy nếu dùng nguyên liệu chứa magie là (OH) quá trình tạo spinel thuận lợi hơn so với dùng nguyên liệu brucite. ABSTRACT Impacts of chemical compound types on the spinel formation Spinel is synthesized by using Al(OH)3 and brucite or (OH). The XRD patterns of the samples annealed at 12000C shows that the spinel formation is easier from Al(OH)3 and (OH) than the one from Al(OH)3 and brucite. Mở đầu Chất màu cho gốm sứ yêu cầu pha tinh thể nền phải bền nhiệt, bền với các thành phần hoá học của men và xương gốm khi nung trong môi trường oxi hoá cũng như môi trường khử ở nhiệt độ cao (1000oC ÷ 1250oC), nên các chất màu sử dụng cho sản xuất gốm sứ phải có cấu trúc mạng lưới của các tinh thể nền bền, chủ yếu là: spinel, zircon, zirconia, corundum, cordierite, augite. 1. Bằng việc thay thế một phần các ion M2+, M3+ trong cấu trúc mạng lưới của các chất nền bằng các ion có khả năng phát màu như Cu2+, Ni2+, Cr3+, Co3+ người ta đã tổng hợp được nhiều chất màu có độ bền nhiệt cao, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Spinel MgAl2O4 là tinh thể bền, có hệ số giãn nở nhiệt khá tương thích với hệ số giãn nở nhiệt của men gốm sứ, nên chất màu trên mạng lưới tinh thể nền spinel khi được sử dụng trong men với hàm lượng cao (có thể đến 10% khối lượng men) vẫn không gây nên các khuyết tật do sai lệch hệ số giãn nở nhiệt của men, bên cạnh đó hợp chất màu nền spinel có nhiều ưu điểm nổi bật như: màu sắc tươi sáng, độ phát màu mạnh, bền trong

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG