Điều tra thành phần loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào Hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Khu vực nghiên cứu thu được 660 mẫu cá với 77 loài, xếp trong 48 giống, 23 họ, 9 bộ. Bổ sung 61 loài, 36 giống và 14 họ. 15 loài cá nuôi, 1 loài cá trong sách đỏ Việt Nam, 23 loài cá đang bị giảm mạnh đến mức đáng báo động. nội dung nghiên cứu. | Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) Số 24 năm 2010 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM _ ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở MỘT SỐ NHÁNH SÔNG, SUỐI CHÍNH CHẢY VÀO HỒ DẦU TIẾNG THUỘC HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH TỐNG XUÂN TÁM*, NGUYỄN THỊ THÙY LINH** TÓM TẮT Khu vực nghiên cứu thu được 660 mẫu cá với 77 loài, xếp trong 48 giống, 23 họ, 9 bộ. Bổ sung 61 loài, 36 giống và 14 họ. 15 loài cá nuôi, 1 loài cá trong sách đỏ Việt Nam, 23 loài cá đang bị giảm mạnh đến mức đáng báo động. 18 loài ở mức độ rất ít, 44 loài ít, 12 loài nhiều, 3 loài rất nhiều. 75 loài cá dùng làm thực phẩm, 13 loài cá có giá trị làm thực phẩm xuất khẩu, 25 loài cá làm cảnh, 24 loài cá phòng dịch, 8 loài cá dùng làm thuốc, 39 loài cá là nguồn nuôi trồng thủy sản. 77 loài cá sống ở nước chảy, 24 loài cá sống ở nước chảy và nước đứng. Các loài cá phân bố quanh năm. ABSTRACT Investigating species of fish in some river branches and springs following to Dau Tieng Lake in Tan Chau district, Tay Ninh province There are 660 samples of fish from 77 species, categorized in 48 breeds, 23 families, 9 orders collected from the research site. 61 species, 36 breeds and 14 families are added. 15 domestic species; 1 species in Vietnam’s Red book; 23 species are decreasing alarmingly; 18 species are very few; 44 species are few; 12 species are many; 3 species are very great deal. 75 species are used for food; 13 species are used for export; 25 species are for ornament; 24 species are used for epidemic prevention; 8 species are used for medicine; 39 species are used for marine product cultivation. 77 species live in running water; 24 live in running and still water. All species are distributed all year round. 1. Mở đầu Huyện Tân Châu là huyện lớn nhất của tỉnh Tây Ninh, diện tích 956,75 km2, dân số 102 589 người. Phía Bắc giáp với Campuchia, phía Nam và Đông giáp với tỉnh

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG