Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

Bài viết trình bày một nghiên cứu về “hành trang” mà sinh viên sư phạm nhận được trong quá trình đào tạo tại trường đại học sư phạm để chuẩn bị cho việc dạy học nội dung biểu đồ tổ chức - một tri thức mới xuất hiện trong chương trình trung học phổ thông. . | Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Tăng Minh Dũng _ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY HỌC NỘI DUNG BIỂU ĐỒ TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM TĂNG MINH DŨNG* TÓM TẮT Bài viết trình bày một nghiên cứu về “hành trang” mà sinh viên sư phạm nhận được trong quá trình đào tạo tại trường đại học sư phạm để chuẩn bị cho việc dạy học nội dung biểu đồ tổ chức - một tri thức mới xuất hiện trong chương trình trung học phổ thông. Từ các phân tích chương trình, giáo trình và một thực nghiệm trên các SV khoa Toán-Tin, bài viết chỉ ra sự vắng mặt của đặc trưng diện tích – yếu tố cơ bản và đặc thù cho tri thức này. ABSTRACT Training teacher students teaching knowledge through the histogram at Ho Chi Minh City University of Pedagogy This article is about a study on professional knowledge that students have to acquire at Ho Chi Minh City University of Pedagogy to teach “histogram” – a new type of knowledge in secondary high schools’ mathematical curriculum. By the analysic of the curriculum, the academic textbooks and the results of an experiment on the students of the Department of Mathematics and Computer Science. This study indicates the absence of the “characteristic of area” – a basic special element of this knowledge. Ý thức được tầm quan trọng của thống kê trong một “xã hội thông tin”, năm 2006, nội dung thống kê lần đầu tiên được đưa vào chương trình trung học phổ thông. Trong các tri thức về thống kê, biểu đồ tổ chức (histogram)1 là một công cụ toán học quan trọng mà học sinh chưa được tiếp cận trong các cấp học trước đó. Nó vừa cho phép biểu diễn trực quan dữ liệu, vừa cho phép khái quát hóa các nghiên cứu được thực hiện trên mẫu lên một tổng thể lớn hơn. Thế nhưng, đối với các giáo viên (GV), nó không có nhiều “giá trị” trong dạy học toán và chỉ được giảng dạy sơ sài trên lớp học. Hiện tượng này không chỉ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.