Nguyên lý căn bản định giá tài sản trong thị trường tài chính

Lý thuyết định giá tài sản trong thị trường tài chính là nền tảng về mặt nghiên cứu lý thuyết cũng như thực nghiệm trong nền kinh tế tài chính hiện nay. Mục đích của bài báo này là giới thiệu và chứng minh một nguyên lý toán tài chính quan trọng: Nguyên lý căn bản định giá tài sản trong thị trường tài chính. | Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Số 21 năm 2010 _ NGUYÊN LÝ CĂN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGUYỄN CHÍ LONG * TÓM TẮT Lý thuyết định giá tài sản trong thị trường tài chính là nền tảng về mặt nghiên cứu lý thuyết cũng như thực nghiệm trong nền kinh tế tài chính hiện nay. Mục đích của bài báo này là giới thiệu và chứng minh một nguyên lý toán tài chính quan trọng: Nguyên lý căn bản định giá tài sản trong thị trường tài chính. ABSTRACT The basic principle of asset pricing in financial market Theory of asset pricing in financial market is the foundation of current theoretical and empirical research in financial economy. The aim of this article is to present and prove the important economic and mathematical principle in financial Mathematics: The basic principle of asset pricing in financial market. 1. Giới thiệu Toán tài chính được các nhà khoa học thừa nhận là khai sinh từ năm 1900, năm mà Loui Bachelier (1870-1946) bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ có tên “Lý thuyết đầu cơ tài chính (Theory de speculation)” tại Đại học Sorbonne (Paris); dưới sự hướng dẫn của nhà toán học lừng danh Henri Poincaré. Tuy nhiên, cho đến hơn nửa thế kỷ sau (năm 1967), các nhà toán học nghiên cứu ứng dụng trong tài chính mới biết đến công trình này. Cũng hơn nửa thế kỷ sau (khoảng năm 1953), Harry Markowitz và James Tobin đã đưa ra lý thuyết “Lựa chọn danh mục đầu tư” qua việc phân tích trung bình – phương sai trong lý thuyết xác suất. Nhưng cột mốc quan trọng, đánh dấu thời kỳ phát triển mạnh mẽ của toán tài chính là sự ra đời của mô hình Black – Scholes năm 1973 về tính hợp lý giá của các quyền chọn (Pricing of Option and Corporate Liabilities). Sự kiện này có tính cách mạng vì nó làm thay đổi đồng loạt phương thức tính toán vốn đầu tư vào thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường các quyền chọn. Ngày giao dịch đầu tiên (26/4/1973) của thị trường chứng khoán

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    20    0    20-09-2021
2    31    2    20-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.