Chế tạo giao thoa kế Moiré để phân tích độ rung của bản phẳng

Trong bài viết này, phương pháp projection moiré được sử dụng để phân tích độ rung của bản phẳng với biên độ rung cỡ 1,0 μm – 30 μm với độ nhạy cao phụ thuộc vào việc phân tích hệ vân moiré. nội dung chi tiết. | Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Số 21 năm 2010 _ CHẾ TẠO GIAO THOA KẾ MOIRÉ ĐỂ PHÂN TÍCH ĐỘ RUNG CỦA BẢN PHẲNG ĐINH SƠN THẠCH * ĐẶNG VĂN TRUNG **, NGUYỄN CẢNH TOÀN *** TÓM TẮT Rung động là yếu tố quan trọng trong sự vận hành của một thiết bị và sự phân tích rung động là công việc hết sức cần thiết để đánh giá hoạt động của thiết bị đó. Giao thoa kế moiré được đánh giá là một công cụ hiệu quả để phân tích dao động ở biên độ nhỏ cỡ micromét. Trong bài viết này, phương pháp projection moiré được sử dụng để phân tích độ rung của bản phẳng với biên độ rung cỡ 1,0 μm – 30 μm với độ nhạy cao phụ thuộc vào việc phân tích hệ vân moiré. ABSTRACT Manufacturing moiré interferometer to analyze vibration of plates Vibration is an important factor in the operation of mechanical instruments, and the vibration analysis is especially essential to evaluate their operations. The moiré interferometer is an effective method to analyse vibration with tiny amplitude of micrometer. In this paper, projection moiré method is used to analyse vibration of plates. It can idenyify the amplitude of vibration from μm to 30 μm with high sensitivity depending on analysis of moiré fringes. 1. Giới thiệu Moiré là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên, xảy ra trong nhiều trường hợp. Từ những năm 1950, moiré đã có những ứng dụng kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, khoa học đo lường, Trong những năm gần đây, giao thoa kế moiré là một thiết bị mạnh, có nhiều ứng dụng trong khoa học vật lí. Thiết bị này có ưu điểm rất lớn về độ chính xác và độ nhạy. Tuy nhiên, để chế tạo và sử dụng được thiết bị này, * TS, Khoa Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, ĐHQG TP HCM ** CN, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa TP HCM *** KS, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa TP HCM 80 đòi hỏi người thực hiện phải có nhiều kĩ năng cơ học và quang học tỉ mỉ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    10    1    18-09-2021
1    12    1    18-09-2021
93    2    1    18-09-2021