Bước đầu nghiên cứu sự tạo dịch treo tế bào cây râu mèo Orthosiphon Stamineus benth

Mô sẹo bở và có trọng lượng tươi cao nhất sau 4 tuần nuôi mẫu lá trên môi trường MS có 2,4-D 1mg/L và NAA 1 mg/L. Các mô sẹo này được chuyển sang môi trường MS lỏng có 2,4-D 1 mg/L để duy trì điều kiện tăng trưởng tốt cho sự nuôi cấy dịch treo tế bào Orthosiphon stamineus Benth. . | Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Nguyễn Lê Tú Trâm, Bùi Trang Việt _ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỰ TẠO DỊCH TREO TẾ BÀO CÂY RÂU MÈO ORTHOSIPHON STAMINEUS BENTH. NGUYỄN LÊ TÚ TRÂM *, BÙI TRANG VIỆT ** TÓM TẮT Mô sẹo Orthosiphon stamineus Benth. được tạo ra từ lá cây in vitro trên môi trường MS có 2,4-D và sự kết hợp 2,4-D với NAA. Mô sẹo bở và có trọng lượng tươi cao nhất sau 4 tuần nuôi mẫu lá trên môi trường MS có 2,4-D 1mg/L và NAA 1 mg/L. Các mô sẹo này được chuyển sang môi trường MS lỏng có 2,4-D 1 mg/L để duy trì điều kiện tăng trưởng tốt cho sự nuôi cấy dịch treo tế bào Orthosiphon stamineus Benth. ABSTRACT The study of cell suspension formation in Orthosiphon stamineus Benth. Callus was obtained from the in vitro leaf cultured on MS medium of and combination with NAA. The callus with friability and the highest fresh weight was obtained after 4 weeks on the culture medium of 1 mg/L and NAA 1 mg/L. and found on the leaf samples on MS medium supplemented with 1 mg/L and NAA 1 mg/L. The callus was moved to the weaker MS medium of 1 mg/L to maintenance the optimum growth condition for the formation of cell suspension of Orthosiphon stamineus Benth. 1. Mở đầu Cây râu mèo (Orthosiphon stamineus Benth.) là cây thuốc phổ biến ở Nam Châu Á và mọc tốt trên vùng đất ẩm. Lá râu mèo được sử dụng làm trà uống có công dụng trong điều trị bệnh viêm thận, sỏi thận và sỏi mật (Mat-Salleh và Latiff, 2002). Flavonoid hiện diện nhiều ở lá râu mèo, là một trong những hợp chất quan trọng trong hoạt động lợi tiểu và kháng khuẩn (Schut và Zwaving, 1993). Cùng với sự thu nhận các hợp chất thứ cấp từ nguồn thực vật trong tự nhiên, kỹ thuật nuôi cấy in vitro, đặc biệt nuôi cấy tế bào là một trong những phương pháp hữu hiệu trong vi nhân giống cũng như cô lập các hợp chất thứ cấp như flavonoid. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các kết quả bước đầu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.