Góp phần khảo sát sự nẩy mầm của hạt hoàng lan (cananga odorata (lamk.) hook.f.& thomson)

Nghiên cứu trình bày Kết quả nghiên cứu khả năng nẩy mầm của hạt hoàng lan với 10 nghiệm thức khác nhau làm cơ sở cho việc gieo ươm, cung cấp cây giống trồng đại trà cho thấy ở nghiệm thức tác động GA3 với nồng độ 0,3 – 0,7 ppm (NT3, NT4) trong 1 giờ được gieo trên thể nền đất tribat có tỉ lệ nẩy mầm trên 47% cao hơn so với đối chứng chỉ 42,67% và thời gian từ lúc gieo từ lúc gieo hạt đến lúc hạt nẩy mầm khoảng 29 ngày nhỏ hơn đối chứng. | Tư liệu tham khảo Số 21 năm 2010 _ GÓP PHẦN KHẢO SÁT SỰ NẨY MẦM CỦA HẠT HOÀNG LAN (CANANGA ODORATA (LAMK.) THOMSON) PHẠM VĂN NGỌT * , QUÁCH VĂN TOÀN EM ** TÓM TẮT Hoàng lan (Cananga odorata (Lamk.) Thomson ) còn gọi là ngọc lan tây, ylang-ylang thuộc họ Na (Annonaceae) có hoa chứa tinh dầu ylang-ylang được sử dụng điều chế nước hoa và hương liệu trong mỹ phẩm. Kết quả nghiên cứu khả năng nẩy mầm của hạt hoàng lan với 10 nghiệm thức khác nhau làm cơ sở cho việc gieo ươm, cung cấp cây giống trồng đại trà cho thấy ở nghiệm thức tác động GA3 với nồng độ 0,3 – 0,7 ppm (NT3, NT4) trong 1 giờ được gieo trên thể nền đất tribat có tỉ lệ nẩy mầm trên 47% cao hơn so với đối chứng chỉ 42,67% và thời gian từ lúc gieo từ lúc gieo hạt đến lúc hạt nẩy mầm khoảng 29 ngày nhỏ hơn đối chứng. ABSTRACT Studying germinative ability of Hoang Lan’s seed (Cananga odorata (Lamk.) . & Thomson Hoang lan (Cananga odorata (Lamk.) . & Thomson) is also named as ngoc lan tay, ylang-ylang. This species belongs to Annonaceae family with flowers possessing essential oil ylang-ylang used in production of perfume and aromatic spices. The results obtained from 10 different treatments are the bases for cultivation and provision of the crop plants on the large scale indicate the experiment of GA3 at ppm (treatment and ) in 1 hour before sowing on the Tribat substrate has promoted the highest ratio of germination (47%) as compared to that of control (). In addition, germination time (29 days) in the experiment GA 3 is also shorter than that in the control. 1. Đặt vấn đề Hoàng lan (Cananga odorata (Lamk.) Thomson ) còn gọi là ngọc lan tây, ylang-ylang thuộc họ Na (Annonaceae) có nguồn gốc từ vùng Đông Nam Á đã được nhập trồng ở Ấn Độ, Trung Quốc, các nước châu Phi và * TS, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm TP HCM ** ThS, Khoa .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.