Giải bài tập Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 2) SGK Toán 1

Để dễ dàng nắm vững được các nội dung trọng tâm của bài phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 và biết vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập đi kèm mời các em tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 181. Tài liệu với các gợi ý, định hướng cách giải chi tiết, dễ hiểu sẽ giúp các em nắm được phương pháp làm bài tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. | A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 2) SGK Toán 1 1. Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ): 35 + 24 = . 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 35 + 20 = .  5 cộng 0 bằng 5, viết 5. 3 + 2 bằng 5, viết 5. 35 + 2 = . 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. Hạ 3, viết 3. 2. Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ): 65 - 30 =  5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 6 trừ 4 bằng 2, viết 2 Hạ 3, viết 3. 3. Đồng hồ, thời gian:                           Đồng hồ chỉ 9 giờ                               Mặt đồng hồ                   B. Ví dụ minh họa Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 2) SGK Toán 1 Ví dụ: Tính nhẩm: a) Khoanh vào số lớn nhất: 87, 55, 61, 20 b) Khoanh vào số bé nhất: 32, 48, 10, 55 Hướng dẫn giải: a) Khoanh vào số 87. b) Khoanh vào số 10. C. Bài tập SGK về Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 2) SGK Toán 1 Dưới đây là 5 bài tập tham khảo về Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 2) SGK Toán 1 Bài 1 trang 181 SGK Toán 1 Bài 2 trang 181 SGK Toán 1 Bài 3 trang 181 SGK Toán 1 Bài 4 trang 181 SGK Toán 1 Bài 5 trang 181 SGK Toán 1   Để tải tài liệu về máy tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang . Bên cạnh đó, các em có thể xem phần giải bài tập của: >> Bài tập trước: Giải bài tập Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 1) SGK Toán .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.