Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 15 SGK Toán 5

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 15 SGK Toán lớp 5 sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc giải quyết các bài tập đi kèm. Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần gợi ý và đáp số của từng bài tập. Ngoài ra, tham khảo tài liệu cũng sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp làm bài và củng cố lại kiến thức đã học một cách có hệ thống. | Bài 1 trang 15 SGK Toán 5 Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân: a)  ;           b)  ;           c)  ;          d)  . Hướng dẫn giải bài  1 trang 15 SGK Toán 5: a)   ; b)   ; c)   ; d)   . Bài 2 trang 15 SGK Toán 5  Chuyển các hỗn số sau thành phân số: a)  ;      b)  ;       c)  ;        d)  . Hướng dẫn giải bài  2 trang 15 SGK Toán 5: a)   ;             b)   ; c)   ;             d)   . Bài 3 trang 15 SGK Toán 5 Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: a) 1dm = . m                     b) 1g = . kg                     c) 1 phút = . giờ     3dm = . m                         8g = . kg                         6 phút = . giờ     9dm = . m                         25g = . kg                       12 phút = . giờ Hướng dẫn giải bài  3 trang 15 SGK Toán 5: a) 1dm =  m                   b) 1g =  kg    3dm =  m                        8g =  kg    9dm =  m                        25g =  kg c) 1 phút =  giờ  6 phút

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    18    1    26-09-2021
4    19    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.