Giải bài tập Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 1) SGK Toán 1

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang sẽ giúp các em học sinh thuận tiện hơn trong việc giải quyết các bài tập đi kèm. Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần gợi ý và đáp số của từng bài tập. Ngoài ra, tham khảo tài liệu cũng sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp làm bài và củng cố lại kiến thức đã học một cách có hệ thống. | A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 1) SGK Toán 1 1. Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ): 35 + 24 = . 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 35 + 20 = .  5 cộng 0 bằng 5, viết 5. 3 + 2 bằng 5, viết 5. 35 + 2 = . 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. Hạ 3, viết 3. 2. Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ): 65 - 30 =  5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 6 trừ 4 bằng 2, viết 2 Hạ 3, viết 3. 3. Đồng hồ, thời gian:                           Đồng hồ chỉ 9 giờ                               Mặt đồng hồ                   B. Ví dụ minh họa Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 1) SGK Toán 1 Ví dụ:  Lan gấp được 15 máy bay, An gấp được 12 máy bay. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu máy bay? Hướng dẫn giải: Số máy bay cả hai bạn gấp được là: 15 + 12 = 27 (chiếc) Đáp số: 27 chiếc. C. Bài tập SGK về Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 1) SGK Toán 1 Dưới đây là 4 bài tập tham khảo về Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo – phần 1) SGK Toán 1 Bài 1 trang 180 SGK Toán 1 Bài 2 trang 180 SGK Toán 1 Bài 3 trang 180 SGK Toán 1 Bài 4 trang 180 SGK Toán 1   Để tham khảo nội dung còn lại của tài liệu, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang và tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem phần giải bài tập của: >> Bài tập trước: Giải bài tập Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo) SGK Toán 1 >> Bài tập sau: Giải bài tập Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    17    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.