Giải bài tập Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo) SGK Toán 1

Nội dung chính của tài liệu gồm phần tóm tắt lý thuyết về phép cộng phép trừ trong phạm vi 100 và định hướng cách giải các bài tập trong SGK nhằm giúp các em nắm vững hơn nội dung bài học. Từ đó, củng cố kiến thức và nắm được phương pháp giải các dạng bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo! | A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo) SGK Toán 1 1. Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ): 35 + 24 = . 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 35 + 20 = .  5 cộng 0 bằng 5, viết 5. 3 + 2 bằng 5, viết 5. 35 + 2 = . 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. Hạ 3, viết 3. 2. Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ): 65 - 30 =  5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 6 trừ 4 bằng 2, viết 2 Hạ 3, viết 3. 3. Đồng hồ, thời gian:                           Đồng hồ chỉ 9 giờ                               Mặt đồng hồ                   B. Ví dụ minh họa Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo) SGK Toán 1 Ví dụ:  Số ? a) 35 + = 35                       b) 35 – . = 35 Hướng dẫn giải: a) 35 + 0 = 35                        b) 35 – 0 = 35 C. Bài tập SGK về Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo) SGK Toán 1 Dưới đây là 5 bài tập tham khảo về Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian (tiếp theo) SGK Toán 1 Bài 1 trang 179 SGK Toán 1 Bài 2 trang 179 SGK Toán 1 Bài 3 trang 179 SGK Toán 1 Bài 4 trang 179 SGK Toán 1 Bài 5 trang 179 SGK Toán 1   Để tiện tham khảo nội dung tài liệu các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên website để download về máy. Bên cạnh đó các em có thể xem phần giải bài tập của: >> Bài tập trước: Giải bài tập Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    8    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.