Giải bài tập Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian SGK Toán 1

Nội dung chính của tài liệu gồm phần tóm tắt lý thuyết về phép cộng phép trừ trong phạm vi 100 và định hướng cách giải các bài tập trong SGK nhằm giúp các em nắm vững hơn nội dung bài học. Từ đó, củng cố kiến thức và nắm được phương pháp giải các dạng bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo! | A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian 1. Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ): 35 + 24 = . 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 35 + 20 = .  5 cộng 0 bằng 5, viết 5. 3 + 2 bằng 5, viết 5. 35 + 2 = . 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. Hạ 3, viết 3. 2. Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ): 65 - 30 =  5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 6 trừ 4 bằng 2, viết 2 Hạ 3, viết 3. 3. Đồng hồ, thời gian:                           Đồng hồ chỉ 9 giờ                               Mặt đồng hồ                   B. Ví dụ minh họa Luyện tập chung: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian Ví dụ: Tính: 4 + 6 =                        10 – 4 =                      5 + 4 =                        14 + 2 = 8 – 3 =                        17 + 0 =                      2 + 6 =                        18 – 9 = Hướng dẫn giải: 4 + 6 = 10                     10 – 4 = 6                     5 + 4 = 9       .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
281    1    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.