Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nông nghiệp, phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp, đồng thời xác định rõ nguyên nhân của thực trạng trên địa bàn huyện Tiểu Cần trong thời gian qua, đề xuất những phương hướng, giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo phát triển nông nghiệp trong thời gian tới. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NGỌC KIỀU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Công trình được nghiên cứu tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN HIỆP Phản biện 1 : TS. NINH THỊ THU THỦY Phản biện 2 : . LÊ QUỐC HỘI Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 7 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nước ta là nước có nhiều thiên tai, là một trong những nước chịu tác động lớn nhất về biến đổi khí hậu toàn cầu. Phần lớn nông dân Việt Nam trải qua hàng ngàn năm sống trong điều kiện tự cung tự cấp, sản xuất nhỏ và manh mún đang là lực cản kìm hãm sự phát triển nền nông nghiệp Việt Nam. Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh là tỉnh có lao động trong nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, trên 54% trong tổng số lao động, sản xuất nông nghiệp hiện nay vẫn chủ yếu là độc canh cây lúa, thuần nông, năng suất lao động sống nông dân nói chung còn nhiều khó khăn. Do đó tỉnh rất quan tâm công tác phát triển nông nghiệp và lấy nông nghiệp làm nền tảng để Trà Vinh thoát khỏi tình trạng chậm phát triển hiện nay và đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng. Huyện Tiểu Cần nằm về phía Tây của tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm tỉnh lỵ 24 km theo Quốc lộ 60, huyện xác định nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế quan trọng, nên đã tập trung đần tư phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong những năm qua huyện luôn chú trọng tới công tác phát triển nông nghiệp và đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp còn yếu. Sự phát triển .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.