Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế cổng trục chức năng Q=20T phục vụ cho ngành Xây dựng

Đồ án trình bày về các nội dung: giới thiệu chung về cổng trục, tính toán cơ cấu nâng, tính công suất động cơ và chọn hộp giảm tốc cơ cấu nâng, cơ cấu di chuyển xe con, cơ cấu di chuyển cổng trục,. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, . | Đồ án Tốt Nghiệp Bộ giáo dục và đào tạo Tr-ờng đại học Đà Nẵng -------------o0o----------------- Tr-ờng Cao Đẳng Công Nghệ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------o0o--------------- Thiết kế cổng trục sức nâng Q= 20 T phục vụ cho ngành xõy dựng Họ và tên sinh viên: Đỗ Quang Thắng Vừ Nguyờn Giang Huỳnh Kim Long Lớp : 08 C2 Ngành : Cơ Khớ Chế Tạo Mỏy 1 Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy Đồ án Tốt Nghiệp Tr-ờng Cao Đẳng Công Nghệ 1. Đề tài thiết kế : Thiết kế cổng trục sức nâng Q= 20 T phục vụ cho ngành xõy dựng Các số liệu ban đầu làm thiết kế: - Sức nâng Q = 20T; khẩu độ 3,5 (m) - Hành trình xe con L = 3,5 (m) - Chiều cao nâng: + Từ mặt ray : 8 (m) + Từ cốt âm so với mặt ray (13,5 m)là H = 21,5 (m) - Tốc độ nâng 8 m/ph - Tốc độ di chuyển xe con : 10 (m/ph) - Tốc độ di chuyển cổng trục 32 (m/ph) Chế độ làm việc : ặng Điều khiển từ Cabin . 2. Nội dung các phần thuyết minh tính toán: - Xác định kích th-ớc hình học của cổng trục . - Tính toán thiết kế: + Cơ cấu nâng vật + Cơ cấu di chuyển cổng trục + Cơ cấu di chuyển xe con + Kết cấu thép cổng trục 3. Các bản vẽ và đồ thị: - Bản vẽ tổng thể Ao - Bản vẽ các ph-ơng án Ao - Bản vẽ lắp cơ cấu nâng Ao - Bản vẽ lắp cơ cấu di chuyển xe Ao - Bản vẽ lắp cơ cấu di chuyển cầu lăn Ao - 2 Bản vẽ QTCN Ao (kèm theo bản vẽ chế tạo ) 4. Cán bộ h-ớng dẫn chính : Thầy Nguyễn Thái D-ơng 5. Ngày giao đề tài thiết kế : Ngày tháng năm 2011 6. Ngày hoàn thành : Ngày tháng năm 2011 Cán bộ h-ớng dẫn tốt nghiệp (Ký tên và ghi rõ họ tên) Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp đã đ-ợc 2 Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy Đồ án Tốt Nghiệp Tr-ờng Cao Đẳng Công Nghệ Bộ môn thông qua ngày tháng năm 2011 Tr-ởng bộ môn (Ký tên và ghi rõ họ tên) Sinh viên đã hoàn thành và nộp đồ án cho Bộ môn ngày tháng năm 2011 TRUỎNG HỘI ĐỒNG BẢO VỆ (Ký tên và ghi rõ họ tên) Mục lục Lời nói đầu Ch-ơng I: Giới thiệu chung I. Giới thiệu chung về cổng trục Giới thiệu chung Xe con Cơ cấu di chuyển cổng 3 Khoa Cơ Khí Chế Tạo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
90    21    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.