Đề tài: Tìm hiểu về mô hình hóa chất lượng nước

Việc ứng dụng mô hình hóa vào lĩnh vực môi trường là hết sức ý nghĩa. Nghiên cứu đề tài này nhằm hiểu sâu hơn về phương pháp đánh giá và dự đoán xu hướng ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó đề tài này còn liên quan đến một số lĩnh vực khác như: biến đổi khí hậu toàn cầu, mô hình hóa chất lượng không khí. . | Trang 1 GVHD: Phạm Phú Song Toàn SVTH: Đoàn Ngọc Tùng LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp em xin cảm ơn sự hƣớng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Phạm Phú Song Toàn là giảng viên chuyên ngành môi trƣờng khoa công nghệ hóa học. Cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ hóa học, trƣờng cao đẳng Công Nghệ, thành phố Đà Nẵng đã tận tình chỉ dậy trong suốt quá trình học tập. Mặc dù đã rất cố gắn nhƣng trong quá trình thực hiện đồ án còn nhiều bỡ ngỡ, do chƣa có nhiều kinh nghiệm nên không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận đƣợc sự góp ý của các thầy, cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng tháng 06 năm 2011 Sinh viên thực hiện Đoàn Ngọc Tùng Đề tài: Tìm hiểu về mô hình hóa chất lượng nước Trang 2 GVHD: Phạm Phú Song Toàn SVTH: Đoàn Ngọc Tùng MỤC LỤC PHẦN I. MỞ ĐẦU. 6 PHẦN II. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƢỜNG . 7 CHƢƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN . 7 . Các định nghĩa và khái niệm cơ bản 7 . Định nghĩa mô hình. 7 . Mục tiêu thành lập mô hình: 8 . Đặc trƣng cơ bản của một mô hình: . 9 . Mô hình môi trƣờng. 12 CHƢƠNG 2. PHÂN LOẠI VÀ TIẾN TRÌNH MÔ HÌNH 13 . Phân loại mô hình 13 . Mục đích phân loại mô hình 13 . Các nhóm mô hình 13 . Tiến trình vận hành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.