Ảnh hưởng chiều cao trụ tháp đến phân bố nội lực trong cầu treo dây võng

Cầu treo dây võng thuộc loại cầu có kiến trúc đẹp với khả năng vượt nhịp lớn. Trong cầu treo dây võng, trụ tháp là một trong những kết cấu chính. Khi chiều cao trụ tháp thay đổi thì sự phân bố nội lực giữa các kết cấu trong công trình sẽ thay đổi. Nội dung bài báo tập trung khảo sát ảnh hưởng của chiều cao trụ tháp đến sự phân bố nội lực trong cầu treo dây võng thông qua phân tích kết quả tính toán hai mô hình cầu treo dây võng. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.