Biến dạng tập trung và mô hình không cục bộ trong mô phỏng số bê tông theo lí thuyết phá hủy dòn

Bài báo góp phần phân tích sự tập trung biến dạng trong các vùng bị phá huỷ của vật liệu bê tông dưới tác động của tải trọng, khó khăn gặp phải trong việc mô phỏng số theo các mô hình phân tích cục bộ, cách khắc phục bằng cách sử dụng mô hình không cục bộ như là một kỹ thuật hiệu chỉnh có xét đến sự tương tác giữa các điểm vật chất trong vùng phá huỷ (FPZ). .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG