Nghiên cứu ứng suất dưới nền đường đắp cao dẫn vào cầu trên đất yếu và ngập lũ sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long khi gia cố đất nền bằng cột đất - ximăng theo cấu tạo được chọn

Nội dung trình bày của bài viết: đặt vấn đề phân tích bài toán, xét dạng đường đắp cao dẫn vào cầu đã chọn, xét tỷ số ứng suất giữa cột đất - ximăng và đất nền theo tính toán, xét sự phân bố ứng suất trên đầu cột đất - ximăng và đất nền theo phần mềm đã tính. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.