Thiết kế cầu bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu (EUROCODE) và tiêu chuẩn Đức (DIN) -Các tác động lên cầu và trạng thái giới hạn sử dụng-

Ở châu Âu, các tiêu chuẩn mới liên quan đến việc phân tích và thiết kế cầu bê tông đều nhanh chóng được xem xét ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Số lượng rất lớn các tiêu chuẩn cần phải xem xét đến trong thiết kế cầu chính là lý do tổng kết tất cả các tiêu chuẩn liên quan trong hướng dẫn kĩ thuật DIN FB 101 "Các tác động lên cầu". Bài báo tập trung trình bày về các tác động trên cầu đường ô tô theo tiêu chuẩn của Đức và châu Âu, đặc biệt là về một số quy định trong DIN FB 101.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.