Ứng dụng mô hình hệ thanh thiết kế vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông cốt thép

Bài báo tóm tắt cơ sở lý thuyết mô hình hệ thanh dùng trong tính toán vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu bê tông cốt thép cũng như một số kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình hệ thanh trong việc xác định kích thước và bố trí cấu tạo các vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông cốt thép, góp phần cho việc ứng dụng mô hình hệ thanh trong thực tế thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.