Về mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam

Cùng với khu vực công nghiệp và dịch vụ, khu vực nông nghiệp đã đóng góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới vừa qua ở Việt Nam, trong đó mối liên kết sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản giữ một vai trò quan trọng. bài báo.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    19    2    23-09-2021
24    14    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.