Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 18 SGK Toán 5

Tài liệu được biên soạn với các gợi ý đáp án và cách giải bài tập trong SGK Toán lớp 5 trang 18 sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để từ đó vận dụng vào việc giải bài tập. Mời các em tham khảo tài liệu để hoàn thiện bài tậ một cách dễ dàng và nắm thêm những phương pháp giải bài tập nhanh, chính xác. | Bài 1 trang 18 SGK Toán 5 a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng  số thứ hai. Tìm hai số đó. b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng  số thứ hai. Tìm hai số đó. Hướng dẫn giải bài 1 trang 18 SGK Toán 5 a) Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 7 + 9 = 16 (phần) Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35 Số thứ hai là: 80 - 35 = 45 Đáp số: 35 và 45. b) Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 9 - 4 = 5 (phần) Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44 Số thứ nhất là 44 + 55 = 99 Đáp số 99 và 44. Bài 2 trang 18 SGK Toán 5 Số lít nước mắm loại I nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II? Hướng dẫn giải bài 2 trang 18 SGK Toán 5 Số lít nước mắm loại II là 12: 2 = 6 (l) Số lít nước mắm loại II là 6 + 12 = 18 (l) Đáp số: 18 l và 6 l. Bài 3 trang 18 SGK Toán 5  Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằng  chiều dài. a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó. b) Người ta sử dụng  diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông? Hướng dẫn giải bài 3 trang 18 SGK Toán 5 a) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là: 120 : 2 = 60 (m) Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 5 + 7 = 12 (phần) Chiều rộng là 60 : 12 x 5 = 25 (m) Chiều dài là 60 -25 = 35 (m) b) Diện tích vườn hoa là 35 x 25 = 875 m2 Diện tích tối đa là 875 : 25 = 35 m2 Đáp số: a) 35m và 25 m             b) 35 m2 Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập dưới đây: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 3,4 trang 17 SGK Toán 5 >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 19 SGK Toán .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    28    2    19-09-2021
27    10    1    19-09-2021