Cách tiếp cận câu tiếng việt theo 3 bình diện kết hoc - nghĩa học - dụng học thống nhất trong chỉnh thể cấu trúc để phân tích thành phần câu

Bài viết trình bày về cách tiếp cận câu, đề cập đến cách phân tích khung cấu trúc câu đơn (cú đơn) - đơn vị cấu trúc cơ bản của câu đơn, từ cú đơn có thể tạo ra cú ghép bằng phương pháp ghép nối các cú đơn theo một quan hệ nhất định. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.