Chọn chuẩn chính tả cho những trường hợp lưỡng khả

Bài viết "Chọn chuẩn chính tả cho những trường hợp lưỡng khả" đề xuất chọn một chuẩn duy nhất cho một số trường hợp lưỡng khả điển hình nhằm hạn chế những trở ngại về những trường hợp lượng khả. bài viết.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    17    1    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.