Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 8: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học y học

Bài giảng nhằm giúp người học có thể xác định những câu hỏi thích hợp cần phải đặt ra khi phát triển phương pháp cho đề cương nghiên cứu; mô tả được các thành phần thích hợp cần được giải quyết trong phần phương pháp của đề cương nghiên cứu. | Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học y học Mục tiêu Sau phần này, học viên có khả năng: 1. Xác định những câu hỏi thích hợp cần phải đặt ra khi phát triển phương pháp cho đề cương nghiên cứu 2. Mô tả được các thành phần thích hợp cần được giải quyết trong phần phương pháp của đề cương nghiên cứu. Giới thiệu Câu hỏi Thành phần trong thiết kế nghiên cứu Giả sử sau khi bạn đã xác định được: - Chọn chủ đề nghiên cứu - Chuẩn bị một mô tả ngắn gọn về vấn đề nghiên cứu và tầm quan trọng của nó - Tổng quan y văn và các thông tin đã biết được về vấn đề - Phát triển các mục tiêu nêu lên một cách rõ ràng mục đích của nghiên cứu, chờ đợi gì ở kết quả nghiên cứu và cách sử dụng các kết quả nghiên cứu Ðể đặt được mục tiêu đã đặt ra, bạn phần phải quyết định bạn sẽ phải làm gì: thí dụ những số liệu nào cần được thu thập, làm thế nào để thu thập các số liệu đó, xử lí đó như thế nào. Các câu hỏi trong lưu đồ ở trang sau chỉ ra những đề mục chính cần phải xem xét khi phát triển thiết kế nghiên cứu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.