Ebook Đạt kết quả tối đa từ những gì bạn có: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Đạt kết quả tối đa từ những gì bạn có" tác giả đã trình bày các chiến lược để bạn gây dựng mối quan hệ của mình đồng thời dẫn hàng trăm ví dụ cụ thể của những nhân vật đã vận dụng thành công các chiến lược vào hoạt động kinh doanh và sự nghiệp. Cũng có nhiều ví dụ không liên quan đến lĩnh vực kinh doanh để bạn nhận ra rằng hoàn toàn có thể ứng dụng chúng trong mọi lĩnh vực cuộc sống. | PHẦN II : ĐỂ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT SINH SÔI Chương 10: Nhờ Bạn Bè Hỗ Trơ ̣ ắng lợi nhơ ̀ mối quan hệ chủ - bên hưởng lợi Cá mập nô ̉i tiê ́ng là hung dữ và ăn tạp. Chúng să ̃n sàng xơi tái hầu như bất ky ̀ sinh vật nào ở dưới biển – ngoại trư ̀ cá thuyền – bởi giữa chúng và cá mập tồn tại mối quan hệ cộng sinh. Ngay sau khi cá mập giê ́t và ăn thịt con mồi, những con cá thuyền nho ̉ xíu làm công việc tương tự như những bàn chải đánh răng tự động, chúng ăn những mẩu thức ăn thư ̀a dính ở kẽ răng của cá mập. Đây thật sự là mối quan hệ có lơ ̣i cho cả đôi bên: Cá mập giữ đươ ̣c hàm răng sạch sẽ và cá thuyền có thức ăn mà không phải mất công săn ti ̀m. Mối quan hệ này là ví dụ minh họa cho cái mà tôi gọi là mối quan hệ chủ-bên hưởng lơ ̣i. Trong nhiều năm, các doanh nghiệp trung bi ̀nh tiêu tốn hàng trăm nghi ̀n đô-la cho công tác tiê ́p thị, xây dựng lực lươ ̣ng bán hàng và hoạt động quảng cáo để tạo dựng hi ̀nh ảnh, phát triển và duy tri ̀ khách hàng trung thành và đối tươ ̣ng tiềm năng. Chi phí để có đươ ̣c một khách hàng hoặc đối tươ ̣ng tiềm năng là rất lớn. (Đa số doanh nhân không nhận ra điều đó, nhưng thực tê ́ họ luôn phải ti ̀m kiê ́m khách hàng và đối tươ ̣ng tiềm năng. Đó là mục tiêu cơ bản của mọi hoạt động tiê ́p thị, bạn đư ̀ng bao giờ quên điều đó.) Đa số doanh nghiệp (và có thể cả bạn nữa) đang tiêu tốn quá nhiều ngân sách tiê ́p thị để tiê ́p cận đươ ̣c 100% đối tươ ̣ng khách hàng, nhưng thực tê ́ họ chỉ thật sự giao dịch với một số ít. Trong tiê ́p thị truyền thống, điều này đươ ̣c cho là hiển nhiên. Nhưng nê ́u bạn có thể cắt giảm cả đống chi phí, thời gian và tính không hiệu quả của “việc ti ̀m kiê ́m khách hàng tiềm năng” và chỉ dành thời gian, tiền bạc đầu tư vào những khách hàng nào să ̃n sàng mua của bạn thi ̀ sao? Hoặc ngươ ̣c lại, sẽ ra sao nê ́u bạn có thể lấy lại số vốn đầu tư mà bạn đã bo ̉ ra cho những đối tươ ̣ng tiềm năng nhưng không thể chuyển đô ̉i thành khách hàng thật sự trong quá khứ – số tiền bạn tưởng mi ̀nh đã mất trắng và đã

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
0    7    0    28-10-2020
0    2    0    28-10-2020