Đề thi kết thúc môn môn Toán rời rạc năm 2015 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng - Đề 2

Tài liệu Đề thi kết thúc môn môn Toán rời rạc năm 2015 của trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng - Đề 2. Tài liệu gồm có 4 câu hỏi. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi kết thúc học phần. | TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1 MÔN: TOÁN RỜI RẠC LỚP: CĐN QTM, KTLRSCMT14 NGÀY THI: 02/3/2015 THỜI GIAN: 90 phút Đề 2 ( điểm) Câu 1: Cho các mệnh đề sau: p: “Hôm nay là thứ Bảy”; q: “Trời không mưa”; r: “Tôi đi xem phim”. điểm Phát biểu thành lời dạng mệnh đề sau:r ↔ (p q) Câu 2: Cho p, q, r là các biến mệnh đề: a. b. c. ( điểm) Hãy lập bảng chân trị cho dạng mệnh đề sau: ((p q) p) q Chứng minh: ((p q r̅ ) q) (p r) p q r Dùng phương pháp quy nạp, chứng minh rằng: P(n) = 2 + 5 + 8 + + (3n-1) = ( điểm điểm điểm ) Câu 3: ( điểm) a. b. Có bao nhiêu số nguyên từ 1000 đến 5000 chia hết cho 4 hoặc 7? điểm Có bao nhiêu số tự nhiên n gồm 3 chữ số tạo thành từ 9 số (1,2,3,4,5,6,7,8,9), sao cho n là số lẻ và các chữ số khác nhau đôi một? điểm Có 5 nhà toán học, 3 nhà hóa học và 4 nhà vật lý. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đoàn công tác có 4 người, sao cho có 2 nhà toán học? điểm Cho từ PERSPECTIVE. Hỏi có thể lập bao nhiêu chuỗi khác nhau từ các chữ cái trong từ đó? điểm c. d. Câu 4: Cho biết ma trận kề của đồ thị như sau: 0 1 0 0 1 a. b. 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 ( điểm) 1 1 0 1 0 điểm Hãy vẽ đồ thị trên? Cho biết kết quả có được khi duyệt đồ thị theo chiều rộng, bắt đầu từ đỉnh 1? điểm Lưu ý: duyệt đỉnh nhỏ trước, lớn sau. ----------Hết--------Bộ môn Tin học Giáo viên ra .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.