Đề thi kết thúc môn môn Toán rời rạc năm 2015 lần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng - Đề 2

Dưới đây là Đề thi kết thúc môn môn Toán rời rạc năm 2015 lần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng - Đề 2. Việc tham khảo đề thi này giúp các bạn kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Mời các bạn tham khảo. | TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC Đề 2 ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 2 MÔN: TOÁN RỜI RẠC LỚP: CĐN QTM, KTLRSCMT14 NGÀY THI: 21/3/2015 THỜI GIAN: 90 phút Câu 1: ( điểm) Một xạ thủ bắn súng vào một mục tiêu, kết quả được thể hiện theo các mệnh đề sau: Pk = {Phát thứ k trúng đích}, k =1,2,3. Hãy phát biểu thành lời các mệnh đề: a. b. Ù điểm điểm Ù Câu 2: Cho p, q, r là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng: ( điểm) [p (r p)] [(p q] (r p)] là một hằng đúng? Câu 3: ( điểm) Có 10 cuốn sách khác nhau, trong đó có 3 cuốn sách thuộc lĩnh vực tin học, 3 cuốn sách thuộc lĩnh vực toán học, 4 cuốn sách thuộc lĩnh vực văn học. Hỏi có mấy cách: a. b. c. d. lấy ra 4 cuốn sách bất kỳ? lấy ra 4 cuốn sách trong đó có ít nhất 2 cuốn sách văn học? lấy ra 4 cuốn sách với đủ cả 3 loại sách? xếp các cuốn sách này trên 1 giá sách? Câu 4: Cho biết ma trận kề của đồ thị có hướng như sau: a. b. điểm điểm điểm điểm ( điểm) điểm Hãy vẽ đồ thị trên? Cho biết kết quả có được khi duyệt đồ thị theo chiều rộng, bắt đầu từ đỉnh 1? Lưu ý: duyệt đỉnh nhỏ trước, lớn sau. điểm ----------Hết--------Bộ môn Tin học Giáo viên ra .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    79    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.